DataLife Engine > Книги > Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя

Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя

[b]КАЛЬНИШ Юрій Григорович[/b]

Українська Академія державного управління при Президентові України

УДК 35.01:261.7

спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління


[b]АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління[/b]

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській Академії державного управління при Президентові України.

[b]Науковий керівник[/b] - доктор філософських наук, професор
[b]БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович[/b],
Голова Державного комітету України у справах релігій.

[b]Офіційні опоненти:[/b] доктор політичних наук, доцент
ШУБА Олексій Васильович[/b],
заступник начальника відділу апарату Верховної Ради України;

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
[b]ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович[/b],
старший науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Провідна установа - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра релігієзнавства
філософського факультету ( м. Київ).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: В.А.Шахов

[b]ЗМІСТ:[/b]


Загальна характеристика роботи

Основний зміст

Висновки

Список опублікованих праць за темою дисертаціїВернуться назад