Що потрібно знати про проектний менеджмент


Будь-який проект - це процес, спрямований на досягнення певних цілей та вирішення конкретних завдань. Отже, управління проектами - це діяльність, орієнтована на збільшення ефективності у вирішенні поставлених завдань, реалізації певних планів, та використанні наявних ресурсів - часу, капіталу, людей.

Що потрібно знати про проектний менеджмент


В основі управління проектами лежить планування, яке може бути короткостроковим, або довготривалим. У бізнес-процесах планування грунтується на певних методиках в залежності від пріоритету завдань та термінів їх виконання.

Шляхом вирішення більш дрібних завдань можна наближатися до поставленої мети. Тобто, управління проектами - це постійний перехід від простого до більш складного, трансформація одного великого завдання в низку більш простих заходів, що складаються з шаблонних процедур. Головне - це закріпити окремого виконавця для вирішення кожної невеликої завдання, який повинен виконати цю окрему дію за конкретний проміжок часу.

Можна виділити ряд певних ознак проектів, які відрізняють їх від інших видів діяльності:

  • проект спрямований на досягнення конкретних цілей;

  • він включає в себе координоване виконання взаємопов'язаних дій;

  • проект має обмеження в часі, з певним початком і кінцем;

  • кожен проект певною мірою неповторний і унікальний.

Досягнення цілей в управлінні проектами


Під досягненням цілей мається на увазі отримання певних результатів. Зазвичай проекти припускають комплекс взаємопов'язаних цілей, коли разом з основними цілями виконують проміжні. Виконання завдань починається з найбільш деталізованих, а закінчується цілями вищого рівня.

Координація пов'язаних дій


Взаємозв'язки дій по проекту мають не тільки технологічну залежність, а й більш тонку природу. Адже проект - система, що складається з взаємозв'язаних частин. Ця система відрізняється динамічністю, тому вимагає особливих підходів до управління.

Найчастіше проміжні завдання не можуть бути розпочаті, поки попереднє завдання не завершено, тому треба стежити, щоб укластися у часовий ліміт. Деякі завдання можуть здійснюватись паралельно.

Всі завдання без винятку повинні виконуватися синхронізовано, інакше проект може бути поставлений під загрозу.

Обмеження в часі


Для кожного проекту передбачено більш-менш чітко позначені початок і кінець. Проект починається, коли сформується команда в необхідному складі і вирішиться питання з фінансуванням, і закінчується, коли досягнуті його основні цілі.

Час - це один із пріоритетних чинників в управлінні проектами, тому для забезпечення виконання всіх робіт в термін прийнято складати графіки, що показують час початку і закінчення виконання завдань.

Проект - це зовсім не виробничий цикл, будь-яке завдання в ньому виконується разово, а не циклічною діяльністю. Тому найбільша складність - вгадати і розрахувати, скільки часу може зайняти виконання певного завдання, яке робиться вперше і, швидше за все, в останній раз.

Унікальність завдань в управлінні проектами


Проекти - це разові заходи, хоча ступінь унікальності в них може бути різною. Наприклад, якщо наступний проект майже такий, як завершений, а базові завдання ідентичні елементам попереднього, то управління проектом відбувається швидше, звичніше і більш злагоджено.

Досвід в управлінні проектами в будь-якому випадку може бути корисним незалежно від ступеня унікальності наступного завдання. Навіть якщо доведеться починати абсолютно новий проект, сповнений невизначеності, попередній досвід може підказати, чого очікувати при його виконанні.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии