Освіта, ЗМІ, охорона здоров’я та інші неприбуткові ініціативи

Держава повинна гарантувати телерадіомовним організаціям можливість подавати інформацію, базуючись на культурних цінностях, щоб забезпечити широке та плюралістичне висвітлення суспільних культурних

03 янв 2011

Підприємство як підтримка соціального партнерства, втручання держави та профспілковий рух

Основна одиниця економіки – підприємство. Як проголошено, наприклад, у “Centesimus Annus”, значення комерційного підприємства полягає не лише в отриманні прибутку, але й у самому по собі існуванні

01 янв 2011