DataLife Engine > Книги > Список опублікованих праць за темою дисертації:

Список опублікованих праць за темою дисертації:

Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя

До попереднього розділу: Висновки

1. Кальниш Ю. Пріоритетні напрямки розвитку системно-посередницької моделі державно-церковних відносин в Україні // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Видавництво УАДУ, 1998. - Випуск 1. – С. 200–204.
2. Кальниш Ю. Конституційні гарантії свободи світогляду і віросповідання в Україні // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Видавництво УАДУ, 1999. - Випуск 1. - С. 229–234.
3. Кальниш Ю. Наукове забезпечення державної політики України в галузі релігійно-церковного життя // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Видавництво УАДУ, 1999. Випуск 2., Ч.1. - С. 243–247.
4. Кальниш Ю. Перспективи розвитку системи державно-церковних відносин в Україні: регіональний рівень // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ, 2000, Випуск 2. Ч.1., - С. 97-101.
5. Кальниш Ю. Державно-церковні відносини: світова практика і досвід України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 1. - С.171–180.
6. Кальниш Ю. Соціальна і гуманітарна роль церкви в українському суспільстві // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. - С. 166–175.
7. Кальниш Ю. Концепція моделі державно-церковних відносин в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Української Академії державного управління при Президентові України “Актуальні проблеми реформування державного управління”. - К: Видавництво УАДУ, - 1999. - С. 273-275.
8. Кальниш Ю. Політична культура і нова філософія державно-церковних взаємовідносин в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Политична культура демократичного суспіль-ства: стан і перспективи в Україні”. - К.: Гнозис, - 1998. - С. 182-185.
9. Кальниш Ю. Соціальна і гуманітарна роль церкви в українському суспільстві // Матеріали Першого Всеукраїнського християнського кон-гресу “Примирення - дар Божий, джерело нового життя”. - К. - 1999.
- С. 107-109.
Вернуться назад