DataLife Engine > Пресс-релизы > Справедливий економічний світовий порядок

Справедливий економічний світовий порядок

Християнська демократія. Історія та сучасність

До попереднього розділу: Збільшення кількості робочих місць

1) У розвитку економічної, соціальної та екологічної сфер, Європа виявляє дедалі більшу залежність від країн та народів інших континентів. Надаючи значення міжнародній суспільній справедливості, CDA прагне до зміцнення світового економічного порядку. Сприяння суспільній справедливості у мінливому міжнародному оточенні є невід’ємною частиною зовнішньої політики Нідерландів і тому має один із найвищих пріоритетів. Ця політика зосереджується переважно на створенні умов, у яких члени суспільства отримують додаткові можливості для розвитку своєї відповідальності, а країни мають змогу посісти своє законне місце у світовій економічній системі. Зрозуміло, що реалізація даної мети повинна супроводжуватись не лише зміцненням демократичних основ правової держави, в якій поважаються фундаментальні права людини, а й діяльністю, спрямованою на збереження навколишнього середовища, піклування про біженців в конкретному регіоні та підтримання миру.

2) Співробітництво розвитку повинно бути організоване таким чином, щоб сприяти створенню умов для формування відповідального суспільства. Це, в свою чергу, передбачає надання уваги автономному соціальному розвитку: місцевому самоврядуванню, церковним органам, громадським організаціям, профспілковим рухам та ін., які повинні самостійно обрати шлях економічних реформ. Саме ці структури покликані запропонувати альтернативу як однобічній концентрації влади державою, так і цілковитій відданості процесам вільного ринку, втрата контролю над якими може призвести до непоправних втрат у сфері формування та розвитку загальнолюдських цінностей.

CDA підтримує мобілізацію неурядових організацій як у Нідерландах, так і в країнах-одержувачах міжнародної допомоги, одночасно вважаючи, що будь-яка допомога повинна заохочувати зміцнення власних ресурсів цих країн. Міжнародні організації, підприємства і приватні установи, роблячи внесок до розвитку іншої держави, мають співвідповідальність за зміцнення ресурсів даного суспільства. Кодекс поведінки повинен гарантувати дотримання багатонаціональними корпораціями соціальних та екологічних норм, особливо в країнах з низьким життєвим рівнем, які часто неспроможні накладати зобов’язання на транснаціональні корпорації.

Співробітництво розвитку як частина міжнародної системи суспільної справедливості має на меті боротьбу з голодом і бідністю і націлене на створення можливості для країн посісти своє законне місце у світовій економічній системі та в системі захисту навколишнього середовища. Учасниками цього процесу повинні виступати ті країни, які нездатні створити такі умови самостійно (у процесі відбору потенційних партнерів ступінь економічної відсталості повинен відігравати ключову роль).

3) Сприяння міжнародній суспільній справедливості вимагає великих фінансових зусиль розвиненіших країн світу. Виходячи з цього, Нідерланди зобов’язані спрямовувати не менш, ніж 1,5% свого чистого внутрішнього доходу на підтримку країн, які все ще неспроможні самотужки розпочати свій соціальний, економічний та екологічний розвиток. В межах цієї частини бюджету необхідно гарантувати пріоритетну позицію найбідніших країн і груп.

До наступного розділу: На шляху до культури відповідальностіВернуться назад