А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

На шляху до культури відповідальності


Християнська демократія. Історія та сучасність

До попереднього розділу: Справедливий економічний світовий порядок

CDA прагне до культури відповідального суспільства, в якому громадяни усвідомлювали б тісну взаємозалежність та взаємозв’язок між собою. Загроза відповідальному суспільству полягає в домінуванні ринковоорієнтованого мислення, споживацького ставлення до життя та державної бюрократії. Міжнародний правопорядок потребує зміцнення моральних і культурних основ. Європейський Союз повинен відігравати вагому роль у питанні захисту інтелектуальної свободи та плюралізму.

1) Підвищення рівня розвитку та поінформованості серед громадян спричинило помітні зміни в голландській культурі. Велика мобільність населення та засоби масової інформації відчутно полегшили доступ до інших культур.

Люди набули нових можливостей для розвитку власних поглядів і стилів життя. Засновані інституції уже не можуть розраховувати на самоочевидну вірність своїх прибічників, так само, як твердження лікаря, соціального працівника, політичного діяча чи священнослужителя більше не сприймаються громадянами із самоочевидністю, а потребують грунтовних пояснень. Підвищення життєвого рівня та зміцнення держави загального добробуту може також стимулювати пошук суто матеріального задоволення та нехтування тими, хто знаходиться поза суспільством, перекладаючи відповідальність за них на державні органи.

2) Західна культура породила суспільство, в якому відповідальність є диференційованою, що передбачає існування чисельних соціальних груп, кожна з яких має власне призначення і важливість. Але різні групи також відчувають взаємну потребу одна в одній, що не виключає домінування однієї групи над іншою.

Таким чином комерція загрожує набути домінуючої позиції в розвитку культурних процесів. Нічим не стримуване ринковоорієнтоване мислення і переслідування єдиної мети – отримання прибутку, втрутившись до взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, до солідарності між дієздатними і недієздатними і до процесу постачання інформації через ЗМІ, спричиняє руйнування культури відповідальності. Таким чином, турбота і солідарність поступаються особистому інтересу.

Держава своїми діями так само може нести загрозу диференційованій відповідальності. Наприклад, при тотальному державному контролі (що ми мали нагоду спостерігати у державах з тоталітарним режимом), мотивація рядових членів суспільства помітно знижується. Держава створює значно більшу загрозу існуванню відповідальності в суспільстві, якщо примушує співпрацювати або об’єднуватись організації з різним культурним підгрунтям, – як правило, наслідком цього є домінування бюрократії над культурою.

3) Якщо держава бачить себе єдиним відповідальним органом у галузях типу збереження навколишнього середовища, надання послуг, охорони здоров’я та співробітництва розвитку, вона позбавляє громадян їхнього власного соціального зобов’язання.

Домінуюча державна бюрократія, панування комерціалізму та відчуття громадян щодо беззмістовності свого існування, є реальними загрозами для культури відповідальності.

До наступного розділу: Відновлена відповідальність та солідарність

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии