DataLife Engine > Книги > Література до праці "Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні"

Література до праці "Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні"

Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні

До попереднього розділу: Забезпечення свідомої участі громадян в політичному процесі

1. Валевський О.Л. Структура сучасних викликів політичній стабільності // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. ХФ УАДУ. – Х., 2000. - № 3 (8), - С. 7 – 13.

2. Вибори – шлях до демократичного суспільства: Метод. Мета ріали з питань виборчого процесу / За заг ред.. В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.

3. Дем’янчук О.П. „Державна політика” та „Публічна політика”: варіанти перехідного періоду // Наук. зап. Нац. Ун-ту „Києво-Могилянська академія”. – К., 2002. – Т. 18. – С. 31 – 36.

4. Ребкало В.А. Политическая культура личности: терретико-методологические основания исследования и формирования: Авторе. Дис. д-ра филос. наук. – М., 1991. – 47 с.

5. Рябов С.Г. Основи політичної культури: виборчий процес // Розбудова держави. – 1997. - № 9 -12; 1998. - № 1.
Вернуться назад