DataLife Engine > Книги, Пресс-релизы > Ґендерний аспект в соціології (ч.8)

Ґендерний аспект в соціології (ч.8)


«Жіноча» кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості

До попереднього розділу: Ґендерний аспект в соціології (частина 7)

Як бачимо, робота режисера є складною і різноплановою, вона вимагає різносторонньої ерудиції, уміння працювати і управляти людьми; здатність логічно мислити є невід'ємною рисою такої творчої особистості і управлінця, але головним є здатність творити. Досвід буденного життя і наведений вище соціально-психологічний образ людини, складений на підставі аналізу наукової і художньої літератури, показують, що такі властивості, як правило, є прерогативою чоловіка, а тому цілком закономірним є висновок про те, що робота режисера є суто чоловічою роботою.

Цей висновок підкріплюється і психо-соціальним образом жінки, описаним нами вище. Справді, звертаючись до нього, ми бачимо, що жінці відсторонене, узагальнене тим більше чуже, чим більше вона є жіночною; логіка не може викликати інтерес справжньої жінки до предмету, і чим логічніше поводиться предмет, тим він менш цікавий для неї; жінка не може доводити, переконувати і ненавидить жорстку логіку; соціальні контакти жінка прагне звести до особистих взаємин. Зіставляючи ці якості жінки з вимогами, що пред'являються до роботи режисера, ми бачимо, що робота режисера і жінка - речі несумісні.

Проте реальне життя свідчить, що серед жінок, хоч і набагато рідше, ніж серед чоловіків, зустрічаються і талановиті режисери, і учені, і письменниці, і художниці [54]. Вирішити цю суперечність дозволяє введений нами закон Розанова-Вейнінгера. Вейнінгер вважає, що сфери інтелектуальної діяльності, духу, творчості і геніальності закриті для жінки. Проте він же стверджує, що винятком є ті біологічні жінки, «у яких чоловіче наближається до 50%. За своєю природою вони близькі до чоловіків, що і пояснює їх здатність творити». В унісон Вейнінгеру звучить думка Розанова про жінку, в якій примхливим чином поєдналися жіночі і чоловічі якості: «Чоловік вже напівпрокинувся у ній... Така... розумово, ідейно, словесно є набагато вищою, ніж «слабка стать»».

Яскравим прикладом, що підтверджує вищенаведені міркування, є ґендерні соціологічні дослідження, проведені в різних містах Росії серед жінок незалежними групами дослідників-соціологів, зібрані і проаналізовані відомим російським ґендерним соціологом М.Г. Котовською в монографії [Ґендерные очерки: история, современность, факты. Изд.: М.: ИЭА РАН, 2004], витяги з якої наводяться нижче. З метою економії об'єму дослідженя цитати наводяться у скороченому вигляді.

«На думку тестованих респонденток, набір якостей, необхідних сучасній успішній жінці, такий: незалежна, енергійна, ділова, активна жінка. За яким же типом поведінки ці жінки діють в реальному повсякденному житті? Психологічне тестування дівчат, які хотіли б піти у бізнес, показало, що кар'єрно націлені жінки, незалежно від їх соціального статусу і освітнього рівня, в ході експерименту проявили наступні особливості особистості: незалежність, активність, завищену самооцінку, честолюбство, розвинене почуття суперництва, прагнення до домінування, вивищення над оточуючими, часте самоствердження за рахунок інших, прагматичність почуттів. Поставлені під час тестування в ситуацію ролевого вибору типу поведінки, більше половини з них показали, що в більшості випадків вони діють не за жіночою, а за чоловічою моделлю поведінки. Більш того, в ситуаціях, змодельованих психологом і таких, що вимагали від них прояву жіночої суті, вони переживали почуття тривоги, нервозності, що зникали при отриманні звичних для них форм поведінки.

Прагнення завжди бути в центрі уваги визначає набір професій, які вибирають ці жінки. За їх уявленнями, найбільш престижними є професії, пов'язані з «роботою на публіку» і бізнесом. Проте наше дослідження 1993 р. показало, що багато жінок значно переоцінюють свої реальні можливості і здібності. На жаль, у деяких з них (близько 5% з 100 опитаних) був виявлений так званий «комплекс дитини», що виявлявся, зокрема, в тому, що реалізація бажань відбувалася не в реальному житті, а, перш за все, на вербальному рівні фантазій. І, не дивлячись на їх активність і завищену самооцінку, деякі з цих жінок постійно боялися діяти на рівні прийняття самостійного рішення. Цікаво, що 10% кар'єрно орієнтованих жінок свої майбутні успіхи в першу чергу пов'язували з протекцією і допомогою батьків, чоловіка, знайомих і т.д.

При зовнішній діловитості і напористості, прагненні домінувати у деяких жінок також був присутній так званий психологічний «комплекс сироти» – прагнення уникнути складних життєвих ситуацій, небажання відповідати за свої вчинки і т.д.

Поставлені в ході ігрового опитування в ситуацію конкуренції зі своїми однолітками, близько 7% наших респонденток проявили прагнення до агресивного відстоювання своїх позицій.

Невміння ухвалювати самостійні рішення, з одного боку, і небажання підкорятися, з іншого, призводили до того, що вони не змогли впоратися із завданнями, що перевіряють їх професійні можливості. При цьому виявилося, що іноді такі негативні якості, як авторитарність, прагнення до домінування вони плутали з діловитістю і активністю, умінням добиватися поставленої мети. Проведені нами ділові ігри, що виявляли потенційно здатних зайнятися самостійним бізнесом, показали, що тільки 10-15% жінок зі 100 володіли необхідними для цього якостями. За найсприятливіших умов, за нашою експертною оцінкою, не більше 5-10% надалі змогли б відкрити свою власну справу. Дослідження О.А. Раковської і А.Е. Чирікової, що проводилося в кінці 1990-х років, показало, що відсоток жінок, справді готових займатися бізнесом, істотно не виріс з початку 1990-х років і склав ті ж 10 – 15%. В цілому, не дивлячись на правильне розуміння індивідуальних якостей, необхідних для відкриття власної справи, значний відсоток жінок (більше половини) не могли адекватно оцінювати свої здібності і були приречені на невдачу.

Таким чином, сучасні соціологічні дослідження підтверджують спостереження, зроблені Вейнінгером і Розановим більше 100 років тому, – лише ті жінки, що мають певну (і чималу) частку специфічних чоловічих рис характеру, і лише за вдалого збігу життєвих обставин, можуть стати успішними діловими жінками.

До наступного розділу: Висновок до розділу «Гендерний аспект творчості як предмет наукового дослідження»Вернуться назад