Превентивні стратегії

Формування громадсько-політичної поведінки великих груп населення

До попереднього розділу: Психофізіологічні методи подолання емоційної напруги як засіб протистояння маніпулятивним впливам

Превентивні стратегії:

- уникнення стресорів шляхом удосконалювання організації життя й діяльності. Наприклад, зменшення сили й тривалості стрес-реакції сприяє запобіганню виснаження енергетичних ресурсів організму. Протекторний ефект у цьому випадку формується за рахунок різних поведінкових стратегій, що враховують всі основні особливості стресової ситуації;

- регулювання (зниження) рівня вимог до людини;

- зміна видів поведінки, яка викликають стрес. Зокрема, попередження патологічної стрес-реакції передбачає вольове, цілеспрямоване використання енергії, яка мобілізується організмом при стресі, на виконання корисної розумової або фізичної роботи. Необхідною умовою такого способу захисту є знецінювання стресу таким чином, щоб негативні емоції, що сприяють дезорганізації функціонального стану людини, не перешкоджали формуванню в неї позитивної поведінкової домінанти. Цікавим способом зняття емоційного стресу є його «розрядка» шляхом переносу енергії на інші об’єкти психологічними засобами в ході міжособистісного спілкування;

- розвиток ресурсів подолання стресу – фізіологічних можливостей (шляхом посилення впорядкованих рухових реакцій: фізичні навантаження, біг, ходьба тощо). Свідоме перемикання енергії психоемоційного збудження на виконання фізичної діяльності сприяє зняттю перенапруги, зниженню несприятливого впливу негативних емоцій як на психіку, так і на соматичні функції організму. Спосіб рухової розрядки особливо актуальний при хронічному емоційному стресі, супроводжуваному придушенням рухового компонента емоцій. Знешкодження стрес-реакції, засноване на використанні ефекту негативної індукції й придушення вогнища збудження, сформованого негативними емоціями, іншим, пов’язаним з позитивними емоціями (прослуховування музики, спів тощо).

Виникаючі в цьому випадку позитивні емоції на основі конкурентних взаємин сприяють витисненню негативних емоцій, що раніше сформувалися. Застосування цих способів у випадку формування емоційної напруги повинне бути оперативним, що дозволяє підсилити їхній антистресовий ефект і попереджає розвиток високої нервово-емоційної напруги , особистісних здатностей (у тому числі: впевненості, самоповаги, самоконтролю), пізнавальних здатностей (теоретичного й практичних, почуття часу тощо), соціальних можливостей (соціальної підтримки, міжособистісних відносин), фінансових можливостей.

До наступного розділу: Оперативні стратегії

Примітки:

1. Бачериков Н.Е., Воронцов М.П., Петрюк П.Т., Цыганенко А.Я. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний. – Харьков: «Основа», 1995. – 276 с.

2. Косицкий Г.И. Оптимальные условия деятельности нервной системы// Превентивная кардиология. – М.: Медицина, 1987. – С. 378-401.

3. Горбунов Г.Д. Учитесь управлять собой. – Л.: Знание, 1976. – 32 с.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии