А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я

Автор: Сепетий Д.П.

У науковій монографії розглядаються, з дуалістичних позицій, основні проблеми розуміння природи свідомості та її відношення до фізичної реальності (матерії). Висвітлюється зміст найважливіших дискусій, теорій та аргументів у світовій філософії свідомості ХХ - початку ХХІ ст., що залишається terra incognita для пострадянської філософської думки. Призначено не лише для професійних філософів, а для усіх, хто зацікавлений загадкою власного Я і готовий докласти розумових зусиль для її осмислення.

Редакція АСД дякує автору за наданий електронний текст книги


Зміст:


Частина 1. Дуалізм-інтеракціонізм vs матеріалізм та епіфеноменалізм


Передмова


1. Проблема відношення матерії та свідомості: основні поняття

- Поняття фізичного (матерії)

- Первинні та вторинні властивості

- Поняття свідомості як суб’єктивності

- Непросторовість свідомості


2. Теорія душі проти теорії мозку. Аргумент знання

- Свідомість та H2O

- Проти репрезентаціонізму

- Самосуперечливість матеріалізму як теорії тотожності фізичних та психічних станів

- Попереднє резюме

- Від проблеми знання до проблеми феноменологічних зомбі


3. Аргумент зомбі

- Стратегія матеріалізму: заперечення або ігнорування свідомості як суб’єктивності

- Три моделі “стимул-реакція”: дуалізм-інтеракціонізм, матеріалізм, епіфеноменалізм

- Варіації на тему: тіло та Я


4. Детальніше про “одне й те саме з різних точок зору”

- 1. Віднесення різних сприйняттів до одного матеріального об’єкта

- 2. Ототожнення речовини або матеріального об’єкта з системою елементів. Фізичні теорії тепла, звуку, кольору

- Головний аргумент проти теорії про свідомість та мозок як “одне й те саме з різних точок зору”

- Біхевіоризм та функціоналізм

- Свідомість як ілюзія ілюзії ілюзії...


5. Комп’ютерна аналогія. Проблема розуміння: “китайська кімната” та “прощосьність” (інтенціональність)

- "Китайська кімната" Джона Серля

- "Китайська кімната" та тест Тьюрінга

- "Прощосьність" (інтенціональність)

- Відповідь опонентів Серля

- Знову зомбі

- Девід Чалмерс: свідомість як "організаційний інваріант" (додаток)

а) Аргумент 1. Лезо Оккама

б) Аргумент 2. Мікрочіпи замість нейронів (суб’єктивні переживання, що згасають)

в) Аргумент і заперечення 3. Танцюючі відчуття


6. Діалектичний матеріалізм і матеріалістичний емерджентизм

- Діалектичний матеріалізм

- Матеріалістичний емерджентизм

- Резюме

- Субстанційний дуалізм та “розмови про 'субстанції'”


7. Епіфеноменалізм та інтеракціонізм. Проблема взаємодії. А також: проблема існування інших свідомостей

- Від матеріалізму до епіфеноменалізму

- Критика епіфеноменалізму

- Проблема існування інших свідомостей

- Повертаємося до критики епіфеноменалізму


8. Карл Поппер: критика матеріалізму та теорія трьох світів

- Матеріалізм і раціональність

- Аргумент машини

- Вищі функції мови та інтенціональність

- Кошмар фізичного детермінізму

- Концепція трьох світів

- Субстанційний дуалізм та “розмови про 'субстанції'”


9. Матеріалізм як форма сцієнтизму

10. Морально-практичний аспект: проблема відповідальності

Додатки:

Дуалісти мимоволі: філософія свідомості Т.Нагеля, Ж.Левіне, К.Мак-Гіна, Г.Строусона

- Томас Нагель та дуалізм: суб’єктивне як об’єктивне

- Жозеф Левіне та метафізичні імплікації “пояснювального розриву”

- Реально дуалістичний нематеріалістичний матеріалізм-панпсихізм Галена Строусона

- Проти есенціалізму

- Таємниця, але не там: “містеріанізм” Коліна Мак-Гіна

- Томас Нагель проти логічної можливості феноменологічних зомбі

- “Стратегія Мак-Гіна”

- “Приватна мова” та феноменологічні поняття

- Надсупровід та пояснення

- Логічна можливість феноменологічних зомбі

- Чи може допомогти нейтральний монізм?


Теорія “природних видів” Кріпке та її критика

- Теорія смислів власних імен Міля та її есенціалістська інтерпретація Кріпке

- Концептуалізм проти теорії природних видів Кріпке

1) Золото – жовтий метал?

2) Тигри

3) Єдинороги

4) Вода та H20

5) Загальний висновок

Словник

Література


Частина 2. Альтернативи матеріалізму11. Проблема персональної ідентичності

- Теорія тіла

- Теорія мозку

- Теорія психічного потоку

- "Теорія психопотоку-мозку-тіла"

- Теорія душі

- Про Г’юмівську теорію Я

- Про типи ідентичності (тотожності)

- Чи є Я "чистим суб’єктом"?


12. Соліпсизм та ідеалізм. Чи існує фізична реальність?

- Декарт: методологічний сумнів, Я як свідомість та проблема існування фізичного світу

- Проблема достовірності, критичний раціоналізм та методологічний сумнів

- Класичний раціоналізм

- Принцип презумпції звичайного здорового глузду

- Проблема реальності зовнішнього світу

- “Лезо Оккама” і принцип простоти пояснення

- Реалізм і потреба множення сущих

- Паразитичні теорії

- Соліпсизм і координація різних сприйняттів

- Соліпсизм і роздвоєння свідомості

- Соліпсизм і проблема існування інших людей

- Соліпсизм та аналогія зі сном

- Від соліпсизму до інших версій ідеалізму

- Інші джерела ідеалізму

- Плюралістично-дуалістичний інформаційний ідеалізм

- Ідеалістична гіпотеза Коліна Мак-Гіна


13. Піфагорійський дуалізм


14. Проблеми плюралістичної онтології

- Чи відчувають тварини?

- Додаток: Чи можуть існувати форми свідомості, принципово недоступні для людського розуміння?

- Дуалізм (плюралізм) і теорія еволюції Дарвіна

- Чи можуть душі мати просторове розташування?

- Проблема привиду

- Скільки Я мешкає в моєму тілі?

- Свідомість та мозок як програміст та комп’ютер

- Можливість “мінімального дуалізму”

- Душа, Я та феноменологічний простір


15. Різновиди дуалізму та панпсихізм

- Класичний (субстанційний) дуалізм. Етерналізм та креаціонізм

- Дуалізм-етерналізм

- Дуалізм-креаціонізм

- Пропетивний дуалізм та емерджентизм

- Дуалізм та панпсихізм

- Скільки Я у термометра?


16. Поблизусмертні переживання


17. Версія Канта


Післямова. Духовні недуги сучасності: “страх перед релігією”, некрофілія та спірітофобія

- Душа і Бог, духовність і релігія


Додатки

Проблема смерті та безсмертя в філософії, релігії, психології

- Деякі свідчення про значення глибокого усвідомлення смертності

- Про способи психологічного захисту від страху смерті


Вихідні поняття: Метафізичний реалізм та трансцендентальний ідеалізм

- На захист здорового глузду

- Метафізичний реалізм проти трансцендентального ідеалізму

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии