А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики

Зелена книга державної політики


Автори: С.В. Дрьомов, Ю.Г.Кальниш (керівник авторського колективу), Д.Б. Клименко, Г.О. Усатий, Л.М. Усаченко;
За редакцією Ю.Г. Кальниша. – К. : ДП "НВЦ "Пріоритети”, 2010. - 88 с.

Зелена книга державної політики – наукова праця – аналітичний документ, метою якого є привернути увагу державної влади, політичних сил та та широких кіл громадськості до актуальних проблем певної сфери державної політики.

В Україні упродовж останніх двох десятиріч проблема корупції та боротьби з нею залишалася і продовжує залишатися однією з найприорітетніших. Розроблена і діє система заходів протидії і боротьби з цим негативним суспільним явищем. Створена та удосконалюється нормативна база по боротьбі з корупційними проявами, хабарництвом та посадовими злочинами. Проте, такий досвід боротьби з корупцією та відповідного аналізу, який накопичено в інших країнах, у нашій державі дотепер відсутній.


ЗМІСТ:


Вступ

1. Загальна характеристика корупційної ситуації в Україні

1.1. Корупція як загроза національній безпеці та демократії в Україні

1.2. Рівень та динаміка поширення корупції в Україні

2. Причини та ключові проблеми поширення корупції в Україні

2.1. Політична корупція

2.2. Державно-управлінська (адміністративна) корупція

2.3. Тіньова економіка

2.4. Соціальна корупція

2.5. Організована злочинність

- Фактори які впливають на поширення корупції в Україні

3. Суб’єкти протидії корупції в Україні

4. Оцінка ефективності державної політики у сфері протидії корупції в Україні (у порівнянні із європейською та світовою практикою)

4.1. Вітчизняні реалії

4.2. Міжнародний досвід протидії корупції

5. Прогноз розвитку корупційної ситуації в Україні

5.1. Розвиток корупції. Сценарій 1 (песимістичний)

5.2. Розвиток корупції. Сценарій 2 (оптимістичний)

5.3. Розвиток корупції. Сценарій 3 (радикальний)

6. Пріоритети державної політики України у сфері протидії корупції

7. Перелік ключових питань для дискусії

7.1. Виявлення політичної волі реально протидіяти корупції

7.2. Розуміння сутності корупції як комплексного соціального явища

7.3. З’ясування причин та умов поширення корупції

7.4. Визначення стратегічного напряму боротьби з корупцією

7.5. Визначення стратегії формування системи державного управління

7.6. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості влади

Додаток 1. Базові принципи та концептуальні засади наукового супроводу державної політики у сфері протидії корупції

Література

© С.В. Дрьомов, Ю.Г. Кальниш, Д.Б. Клименко, Г.О. Усатий, Л.М. Усаченко
© Оригинал макет і художнє оформлення ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ"

0 коментарів