А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Формування громадсько-політичної поведінки великих груп населення

(ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ)


Наукове видання
Київ - 2009


Автори: В.В.Кальниш, Ю.Г.Кальниш

В монографії комплексно відображено роль інформаційної комунікації та її спеціальних засобів у формуванні громадсько-політичної поведінки великих груп людей. Особливої уваги заслуговують запропоновані авторами технології дослідження, прогнозування, формування інформаційно-комунікативних процесів, які впливають на громадсько-політичну поведінку населення а також методи запобігання деструктивному впливу спеціальних інформаційних технологій та деструктивних маніпуляцій громадсько-політичної думкою.

Монографію рекомендовано для використання в практичній діяльності органів державної влади, суб’єктів політичної системи та громадянського суспільства, науковому і навчальному процесі.


ЗМІСТРозділ 1. Ідентифікація поняття «велика група населення»

Передмова

1.1 Типологізація великих груп. Характерні ознаки натовпу

- Натовп за характером колективної поведінки людей

1.2 Порівняльна характеристика великих груп населення

1.3 Умови формування та збереження великої групи

1.4 Психологічні особливості формування поведінки індивіда у великій групі

1.5 Структурування великих груп населення

1.6 Особливості формування колективної деструктивної поведінки великих груп

1.7 Формування громадсько-політичної культури населення

1.8 Політичне лідерство

Розділ 2. Синхронізація поведінки людей у великих групах

2.1 Соціально-психологічні механізми реалізації взаємодії людей у великих групах

2.2 Методики дослідження природи активності людей у великих групах

2.3 Теорія «збудливих середовищ» як адекватний підхід до моделювання поведінки великих груп

2.4 Особливості активації однорідної мережі елементів

2.5 Імітаційне моделювання колективної поведінки великої групи

Розділ 3. Маніпулятивні методи впливу на великі групи населення

3.1 Психофізіологічні аспекти спеціальних інформаційних операцій

- Звукові феномени. Інфразвук

- Вплив бінаурального ритму

- Музичні феномени

- Світлові феномени

- Ефект світлових спалахів

- Ефект світлових мерехтінь

- Вплив кольору

3.2 Комплексний психологічний і фізіологічний вплив.

- Сучасні методи психологічного впливу

- Нейро-лингвистичне програмування (НЛП)

- Реалізація психологічних і психофізіологічних методів залучення уваги

- Перевантаження уваги й пам'яті в сполучені з прийомами НЛП – реклама

- Комп’ютерні технології

3.3 Маніпуляція й маніпулятивні технології

3.4 Перетворення дієвої інформації при реалізації маніпуляцій та умови, які сприяють успіху манипулятивного впливу

3.5 Макіавеллізм і масові інформаційні маніпуляції

- Схильності людини до маніпулювання

- Фактори, що визначають податлівість людини психологічним маніпуляціям

4. Методи регулювання громадсько-політичної поведінки великих груп населення

4.1 Індикатори маніпуляцій

4.2 Тактика взаємодії з агресивно налаштованою великою групою і технології спеціального впливу на її поведінку

4.4 Превентивні засоби боротьби з панікою. Денонсація чуток

4.5 Управління рухом натовпу. Деманіпуляційні дії

4.6 Психофізіологічні методи подолання емоційної напруги як засіб протистояння маніпулятивним впливам

- Превентивні стратегії

- Оперативні стратегії

Післямова

Література

0 коментарів