А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Тимченко Олексій Григорович

Керівництво Центру / Дослідження Центру / Видання Центру'ТимченкоНародився 6 листопада 1973 р. У 1991 р. закінчив СШ № 59 м. Києва.

З 1991 р. по 1996 р. навчався на географічному факультеті Київського університету ім. Т.Шевченка, який закінчив у 1996 р. за спеціальністю географ-країнозавець, спеціаліст із зовнішньоекономічних досліджень, викладач. З 1996 р. по 1999 р. навчався в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, який закінчив за спеціальністю журналіст.

У 1996 р. вступив до аспірантури Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, яку закінчив у листопаді 1999 р. Кандидат економічних наук. У 2000 р. захистив дисертацію на тему: „Естонська модель ринкової трансформації національної економіки” за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Науковим керівником кандидатської дисертації був д.е.н., проф. Будкін Віктор Сергійович.

З жовтня 1997 р. по липень 1999 р. навчався в магістратурі економічного факультету Тартуського університету (Естонія) за спеціальністю світова економіка (Wälismajandus). З 1 вересня 1999 р. по 1 липня 2001 р. навчався в докторантурі Тартуського університету (спеціальність: історія міжнародних відносин).

З грудня 2000 р. по травень 2001 р. працював начальником відділу маркетингу та реклами Фонду державного майна України. Має 9-й ранг державного службовця.

З липня 2001 р. по січень 2006 р. працював старшим науковим співробітником Інституту економічного прогнозування НАН України (відділ стратегій міжнародної інтеграції та відділ економічної теорії). У 2005 р. отримав атестат старшого наукового співробітника.
З січня 2006 р. по листопад 2007 р. працював старшим науковим співробітником, заступником директора з економічних питань Центру суспільного розвитку „ІНТЕР-АКЦІЯ”. Нині – член Правління Центру, керівник соціально-економічних програм.

З листопада 2007 р. по грудень 2008 р. викладав в Академії адвокатури України на посаді доцента кафедри міжнародного права. Також протягом періоду після захисту дисертації викладав за сумісництвом в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, Київському інституті муніципального менеджменту та бізнесу, Українському фінансово-економічному інституті та опублікував понад 20 наукових праць, із них 2 колективні монографії.

В 2009 р. працював у Інституті європейських досліджень НАН України виконуючим обов’язки вченого секретаря.
Володіє українською, російською, естонською, німецькою (Platt-Deutsch Dialekt) та англійською (зі словником) мовами.

0 коментарів