А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Список використаної літератури


1. Арлоў Ў. Таямницы полацкай гісторыі. — Мінськ, 2002.
2. Архіепископ Алексій Дородніцын. Историческая справка о подчіненіи Украинской Церкви (Кіевской митрополіи) Московскому патріархату. — Київ, 1918.
3. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. — Київ, 1968.
4. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — Київ, 1988.
5. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. — Київ, 2005.
6. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви в 4-х томах. — Нью-Йорк — Бавнд Брук, 1950.
7. Грушевський М. З історії релігійної думки в Україні. — Львів, 1925.
8. Грушевський М. Історія України-Руси в 11-ти томах. — К.: Наукова думка. Т. І—ІІ. Т. ІХ. Ч. І.
9. Грушевський М. Історія України. — УКК Америки, 1990.
10. Давня історія України в 3-х томах. Т. І. Первісне суспільство. — К.: Наукова думка, 1997.
11. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Т. 1—2. — Київ, 1992.
12. Иллюстрированная история СССР. — Москва, 1987.
13. Ключевский В. О. Курс русской истории в 9-ти томах. — Москва, 1987.
14. Крупницький Б. Гетьмани і Українська Православна Церква // Віра і Знання, Праці Науково-Богословського інституту Української Православної Церкви в США. — Нью-Йорк, 1954.
15. Курінний П. Совєтські концепції походження великоруської народності та «руської нації» // Наукові записки УВУ. — Мюнхен, 1963.
16. Курінний П. Трипільська культура на Україні. — Мюнхен, 1947.
17. Літопис Руський. — К. — Дніпро, 1989.
18. Лотоцький О. Автокефалія. Т. ІІ. — Варшава, 1935.
19. Лотоцький О. Українські джерела церковного права. — Варшава, 1931.
20. Маслов А. Тайна Большого Креста. Истоки и реальность. — Київ, 2002.
21. Митр. Агафангел. //На круги своя (Рух против Православия)/. — Новости Украины. 15 декабря 2001.
22. Митрополит Макарий (Булгаков). Исторія Русской Церкви в 12-ти томах. 1866—1883.
23. Мицик Ю. Козацькі війни // Україна крізь віки. — Київ.
24. Мордвінцев Б. І. Російське самодержавство і Українська Православна Церква в кінці XVІІ — XVІІІ ст. — Київ, 1997.
25. Памятники литературы Древней Руси начала ХІ – начала ХІІ века. — М.: Художественная литература, 1978.
26. Полонська-Василенко Н. Історія України в 2-х томах. — К.: Либідь, 1992.
27. Сосенко Ксенофонт. Різдво-Коляда і Щедрий вечір. Культурологічна оповідь. — Київ, 1994.
28. Суворов Н. Учебник церковного права. — Москва, 1918.
29. Терновский С. А. Исследованіе о подчиненіи Кіевской митрополіи Московскому патріархату. — Київ, 1872.
30. Толстой М. В. История Русской Церкви. — Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастиря. —1991.
31. Ульяновський В. І. Історія Церкви та релігійної думки в Україні середини XV — кінця XVІ ст. Кн. І—2. — Київ, 1994.
32. Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії ХІ—ХІІІ ст. Ред. Смолій В. Випуск 1—3. — Київ, 2000—2003.
33. Харлампович К. В. Малороссійское вліяніє на великорусскую церковную жизнь. Т. І. — Казань, 1898.
34. Щербаківський В. Кам’яна доба. — Мюнхен, 1954.
35. Щербаківський В. Українське мистецтво. — Київ, 1997.
36. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — Київ, 2005.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии