А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Володимир Марущенко: ХДС – це нова енергетика, новий вимір


Володимир Марущенко,
заступник голови ХДС


Головні завдання та напрямки роботи партії Християнсько-Демократичний Союз

ХДС є класичною ідеологічною партією. Наша ідеологія має універсальний характер і складається з постулатів, які спрямовані на людину, на її реалізацію як особистості, як сім’янина, як особи, що трудиться на цій землі не тільки на своє власне благо, але й на користь ближнього та суспільства.

Сьогодні ми відкрили нову сторінку свого політичного життя – ХДС.
ХДС – це нова енергетика, новий вимір.

Новий імідж партії

Одним з перших завдань є творення нового іміджу партії. Це стосується зокрема таких атрибутів, як колір, логотип, прапор, гімн партії. Ми маємо розуміти, що будь-які вибори – це змагання не тільки на рівні програм, гасел, це не тільки конкуренція у сфері раціонального вибору, але важливу роль в цьому процесі відіграють і фактори, які впливають на підсвідомість, тому простий і зрозумілий логотип, колір, який виділяє нас серед інших, полегшує процес запам’ятовування і робить вибір на нашу користь більш ймовірним. Звичайно, це фактор важливий, але не визначальний. Авторитет нашої партії залежатиме від кожного з нас, від її членів. Наша поведінка і наші справи будуть визначальними у формуванні думки про партію, у творенні її образу.

Інформаційно-ідеологічний напрямок

Важливим завданням у сфері ідеології є донесення наших ідей, програм, суті християнсько-демократичної ідеології до якомога більшої кількості громадян України. Необхідно перш за все інформаційно вивести на розгляд суспільства нашу ідеологію, показати її універсальність і прийнятність для всіх суспільних груп. Сьогодні нас знають, але цього мало для отримання партією суспільної значимості. Тому важливо використовувати наявні форми для подачі інформації, а саме: налагодити регулярний випуск загальнопартійної газети “Християнський Демократ”, зробити привабливим та цікавим партійну веб-сторінку, сприяти виданню регіональними організаціями ХДС партійних газет, налагодити співробітництво з центральними та місцевими засобами масової інформації.

У цій же сфері через Інститут Християнської Демократії, ініціаторами створення якого виступила партія, маємо здійснити подальшу розробку партійної програми та серії брошур для підняття рівня політичної культури членів партії та громадян України. Ми маємо розуміти, що політично недалека людина, суспільно байдужа особа легко піддається маніпулюванню та залякуванню, що недемократична влада зацікавлена в продукуванні саме таких громадян. На них легко впливати. Але виборець такої якості не буде голосувати за демократію, тому що він не розуміє, що відбувається навколо, він боїться зробити не так, як кажуть представники влади, він боїться відповідальності. В таких умовах наша перемога на виборах потребує додаткових заходів – ми повинні виховувати свого виборця. Тобто, реалізуючи мету розбудови демократичного суспільства на засадах християнської демократії, потрібно паралельно вести політичну освітню роботу. Забитий, неосвічений народ ніколи не побудує демократію, тому що вона потребує розуміння суспільних процесів, особистої участі і відповідальності кожного.

Стосунки з церквами

Роль церкви в суспільстві є надзвичайно важливою. Це джерело, яке продукує в суспільстві духовні цінності, приводить людину до Бога та духовного зростання. Церква є фактором, який спроможний об’єднати та примирити суспільство, задати йому новий ціннісний вимір. Однак рівень стосунків церква–держава не відповідає сучасним потребам суспільства. Від цього чинника залежить його здоров’я та безконфліктність. Тому стосунки церкви та держави мають будуватися на принципах взаємодопомоги та співробітництва. ХДС має всіляко сприяти зростанню ролі та авторитету церкви в суспільстві, законодавчо допомагати у відстоюванні прав людей та релігійних громад на свободу совісті та віросповідання і намагатись трансформувати державну політику щодо церкви відповідно до принципу співробітництва та взаємодопомоги.

Соціальна та економічна політика

Важливим напрямком реалізації ідей партії є вироблення адекватної українській дійсності соціальної програми партії. Соціальна політика має стати стержневою частиною програми ХДС. Ми працюємо задля добробуту і всебічної реалізації особистості та формування соціально розвинутої моделі співжиття.

Важливим завданням партії є залучення до співпраці з партією фінансово-економічної національної еліти країни. Для вироблення економічної програми партії здійснити формування Економічної ради партії, сприяти розвитку та діяльності Асоціації християн-підприємців України та створенню матеріально-технічної бази партії.

Міжнародна політика

У сфері міжнародної політики ХДС вже сьогодні має певні напрацювання – є дійсним членом Християнсько-Демократичного Інтернаціоналу. Однак розвиток та співробітництво з братніми християнсько-демократичними партіями та організаціями Європи та світу мають носити регулярний і серйозний характер. Україна заявила про свій європейський вибір. Україна за своєю культурологічною спрямованістю та ментальністю є Європейською країною. Тому вкрай важливо представляти і презентувати Україну на форумах, зібраннях європейської та світової християнської демократії. Крім того, для нас є цікавим співробітництво зі спілками та організаціями, що об’єднують християн-підприємців та є близькими до християнсько-демократичних та народних партій.

Партійне будівництво

Базовим напрямком нашої роботи є партійне будівництво. Партія є політичним інструментом, який торує дорогу до реалізації її програм та ідей опосередковано через своїх представників у владі. Тому в організаційному розвитку завданням є створення структурно розгалуженої і функціонуючої організації. У процесі діяльності з метою організаційного і кадрового посилення ХДС виступатиме як організація, що інтегрує сили, близькі за основними принципами християнсько-демократичної ідеології. Важливою складовою динамічного розвитку партії є вироблення нових підходів партійного будівництва, де акцент зміщується на посилення ваги та ролі регіональних організацій партії та відповідно їхнього впливу на центральний апарат партії.

Внутрішньополітичні завдання партії до 2006 року

Сьогодні ХДС – парламентська партія, яка є складовою виборчого блоку “Наша Україна”. Ми були в числі перших з ініціативою про створення такого блоку і стали його учасником. У списки Блоку було включено 5 членів партії, однак у прохідну частину тільки 1. Звичайно, це свідчить про певну невисоку оцінку нашими партнерами можливостей і сили партії. Тому на даний проміжок часу ми ставимо перед собою такі завдання:

1. Активізувати свою діяльність у рамках блоку “Наша Україна”, презентуючи християнсько-демократичний напрямок в українській політиці.
2. Разом з партіями Блоку зробити усе можливе для проведення політичної реформи, яка дозволить народові жити у своїй країні краще.
3. Виступити активним учасником широкої громадсько-політичної коаліції всіх демократичних сил щодо підтримки і висунення єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах 2004 року.
4. Прикласти максимум зусиль у процесі підготовки Блоку до президентських виборів та їх проведення. У своїй діяльності в рамках Блоку кожна організація ХДС, кожний його член має керуватись девізом: “Менше слів, більше діла”. Ми не повинні кричати про свою силу чи здобутки, а брати конкретну ділянку роботи і працювати на результат, працювати на Блок. Перемога кандидата в Президенти від Блоку буде нашою перемогою, перемогою християнської демократії.
Партія відповідатиме за діяльність кожного свого висуванця в органах державної влади.
5. Сприяти організації ознайомлювальних та робочих зустрічей лідерів Блоку та Коаліції з партіями та організаціями християнсько-демократичного спрямування Європи.
6. Структурно вийти на рівень 100-відсоткового організаційного покриття обласних і прирівняних до них організацій та 80-відсоткового – районних, міських, районних у містах партійних організацій.
7. Створити систему підготовки та забезпечення якісними кадрами обласних та прирівняних до них партійних організацій.
8. Розробити план діяльності партії та регіональних організацій на період до 2006 року.
Результатом роботи ХДС в цей період має бути стійкий позитивний імідж партії, її сприйняття як єдиного серйозного представника християнсько-демократичного напрямку в Україні.
9. Робота в президентській кампанії 2004 року є першим етапом підготовки до парламентських виборів 2006 року.
ХДС має стати самостійним учасником виборчого процесу.
Партія має здолати 4-відсотковий бар’єр та створити фракцію ХДС у Верховній Раді України.
10. Регіональні організації мають отримати не менше 15 % мандатів у місцевих радах на виборах 2006 року.

За цим коротким переліком завдань партії стоїть важка робота. Але разом з тим вона є цікавою і перспективною, бо ми можемо і маємо відкрити для себе і для своєї країни нові горизонти.

Бути творцем свого життя, життя нашого народу – це надзавдання. І ми маємо всі задатки, щоб його виконати.

2003 год,
Архив газеты "Христианский Демократ"

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии