Політична поведінка

Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні

До попереднього розділу: Політична свідомість

З рештою, вищою формою втілення політичної культури громадян є їх політична поведінка.

У найширшому вигляді політична поведінка свідомих учасників державотворчого процесу не зводиться лише до реалізації конституційних прав і обов’язків (здійснення їх приписів у практичних діях) і включає в себе крім: дотримання, виконання, використання ще і пропагування складових цивілізованого демократичного політичного процесу.

- дотримання норм демократичного політичного процесу – форма реалізації забороняючих правових норм, яка полягає у пасивний поведінці суб’єктів, вчинюваній незалежно від їх власного бажання (наприклад, неприпустимість: пропаганди фашизму, війни; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; змови з метою повалення конституційного ладу; тероризму тощо);

- виконання норм демократичного політичного процесу – форма реалізації зобов’язуючих правових норм, яка полягає в активній поведінці суб’єктів що здійснюється ними незалежно від їх власного бажання (наприклад, захист своєї країни, сплата податків, запобігання протиправним діям інших осіб тощо);

- використання норм демократичного політичного процесу – форма реалізації уповноважуючих правових норм, яка полягає в активній поведінці суб’єктів, що здійснюється ними за їх власним бажанням (наприклад, об’єднання в політичні партії. участь у виборах, проведення громадянських акцій тощо);

- пропагування демократичного політичного процесу – не є обов’язковою формою політичної поведінки, але вона є бажаною складовою для громадянсько-свідомого учасника політичного процесу, будь то сам громадянин, політична партія, чи громадська організація або державний орган, який забезпечує демократичний політичний процес.

Крім власної свідомості громадян - учасників політичного процесу, головним гарантом їх правової поведінки в політичному процесі є держава. Отже, органи виконавчої влади повинні:

- оперативно вживати необхідних заходів для забезпечення неухильного дотримання посадовими особами вимог Конституції та законодавства з політичних питань, що належать до їх відання, і насамперед стосуються неупередженого ставлення до політичних партій;

- сприяти, разом з державними та комунальними засобами масової інформації, правоохоронними органами, діяльності утворюваних політичними партіями та громадськими організаціями просвітницьких центрів з метою всебічного висвітлення політичного процесу та оперативного поширення політичної інформації;

- забезпечити разом з правоохоронними органами, із залученням широкої громадськості належний громадський порядок у містах та інших населених пунктах під час політичних акцій з метою створення належних умов для вільного виявлення громадянами своєї політичної позиції тощо.

До наступного розділу: Структура політичної культури громадянського суспільства

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии