А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Забезпечення свідомої участі громадян в політичному процесі

Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні

До попереднього розділу: Структура політичної культури громадянського суспільства

На останок, слід зазначити, що у сучасному світі нема розвиненого цивілізованого суспільства, в якому не використовувалося б, не культивувалося б поняття демократія. Тому правильне розуміння тих явищ, які цим поняттям відображаються, набуває безпосередньо світоглядного значення. Світогляд людини не може бути повним, досконалим якщо у ньому відсутні знання щодо сутності демократії. Отже формування демократичної політичної культури є важливим складником формування особистості громадянина і громадянської культури суспільства загалом. Саме тому цим питанням зараз в Україні надається найважливішого значення.

З метою забезпечення широкої та всебічної, свідомої участі громадян в політичному процесі національного державотворення, зміцнення в Україні народовладдя, розвитку громадянського суспільства надалі потрібно:

1. Визнати створення ефективних організаційних і правових умов для всебічного підвищення політичної культури, формування високої громадянської свідомості, патріотизму та політичної активності населення України, зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, підтримання постійного політичного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного, об’єктивного висвітлення політичних процесів засобами масової інформації, пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Кабінету Міністрів України:

- сприяти політико-просвітницькій діяльності політичних партій та громадсько-політичних об’єднань;
- здійснити додаткові заходи із запровадження більш ефективних форм роботи органів виконавчої влади, спрямованої на підвищення політичної культури, формування високої громадянської свідомості, патріотизмі та політичної активності населення України;
- розробити і затвердити Положення про політико-просвітницьку роботу органів виконавчої влади з населенням;
- забезпечити створення консультаційних центрів політико-просвітницької роботи з населенням при Кабінеті Міністрів України, Рабі міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрація, для здійснення організації та координації заходів із підвищення політичної культури громадян, залучивши до роботи в них представників політичних партій, громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації, затвердити відповідні положення про такі центри, створити необхідні умови для їх роботи;
- організувати із залученням засобів масової інформації широке роз’яснення політичних процесів, ролі та можливостей участі громадян в їх реалізації, значення їх активної конструктивної участі в політичному житті для сучасного національного державотворення, ефективного вироблення та реалізації державної політики.

3. Міністерствам, іншим центральним органами виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

- ужити заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин з політичним партіями, громадсько-політичними об’єднаннями, політично активними групами населення України, з метою забезпечення всебічного підвищення ефективності їх політико-просвітницької діяльності;
- вживати додаткових роз’яснювальних заходів з метою попередження деструктивних проявів політичної активності населення;

4. Міністерству освіти і науки України, Головному управлінню державної служби України разом із міністерствами, іншими центральним органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, Національною академією державного управління при Президентові України забезпечити у процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом „Державне управління” більш широке вивчення сучасних політичних технологій, політичної аналітики та методів організації й проведення політико-просвітницької роботи з населенням.

5. Міністерству освіти і науки України спільно з Національною академією державного управління при Президентові України:

- розробити та впровадити цикли політико-просвітницьких лекцій для населення;
- започаткувати серію науково-просвітницьких популярних видань з політичної тематики для населення.

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України разом з Національною академією державного управління при Президентові України, забезпечити розроблення та проведення на державних телерадіомовних каналах циклу просвітницьких передач з політичної тематики для населення.

7. Головному управлінню державної служби України:

- вжити додаткових заходів щодо забезпечення політичної лояльності та неупередженості державних службовців;
- розробити та впровадити дієві механізми реалізації вимог Закону України „Про державну службу” щодо обмеження участі державних службовців в діяльності політичних партій.

8. Органам місцевого самоврядування також вжити додаткових заходів щодо підвищення політичної культури населення.

До наступного розділу: Використана література

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии