А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Політична грамотність

До попереднього розділу: Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні

Політична грамотність являє собою сукупність знань громадянами своїх конституційних прав і обов’язків, розуміння механізмів дії і взаємодії складових політичного процесу та усвідомлення свого місця і ролі у цьому процесі.

Отже, ключовим поняттями політичної грамотності громадян є: знання, розуміння і усвідомлення.

Цим визначаються і основні засоби підвищення політичної грамотності, а саме:

– активне поширення політичної інформації, широке розповсюдження матеріалів з питань політичного процесу в демократичному суспільстві. Як і Конституція України, ці інформаційні матеріали повинні бути легко доступними для громадянина. В ідеалі – не лише в офіційних виданнях держави, бібліотеках чи на виборчих дільницях, а і в кожному газетному кіоску, навіть у власній поштовій скриньці кожен громадянин має знайти невеликі за обсягом популярні видання з політичних питань.

– активне роз’яснення особливостей політичного процесу, створення різного роду наукових і науково-практичних коментарів до нього, запровадження низки просвітніх заходів. На робочому місці, за місцем проживання чи навчання кожен громадянин має отримати змогу відвідати безкоштовно лекторії з політичної освіти. Приміром, при виборчих дільницях, такі лекторії повинні функціонувати щоденно, у період підготовки до виборів, являючи собою щось на зразок “школи виборців”;

– активна пропаганда політичного процесу - включає в себе, насамперед, організацію низки громадських заходів на підтримку демократичного державотворення, створення інформаційних і навчальних радіо- і телепрограм, іншу агітацію з метою залучення до участі у політичному процесі якомога більшого кола громадян. При організації цих заходів державою, місцевими органами виконавчої влади, неодмінної умовою є утримання від агітації за будь-яку конкретну політичну програму, партію, виборчий блок чи політика. Адже метою пропаганди політичного процесу є сприяння усвідомленню громадянами свого місця і ролі у політичному процесі, спонукання їх до активної участі у ньому, а ні в якому разі не підтримка державою певної політичної ідеології, що само по собі вже буде порушенням Конституції України.

Таким чином, ключовим поняттям формування політичної грамотності громадян відповідають засоби:

- поширення політичної інформації -> знання;
- роз’яснення політичної інформації -> розуміння;
- пропаганда демократії -> усвідомлення.

Демократична концепція політичної освіти населення передбачає доступність, відкритість і прозорість політичної інформації; політичний плюралізм і доктринальну неупередженість; об’єктивність висвітлення політичного процесу.

До наступного розділу: Політична свідомість

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии