А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Надсупровід та пояснення

Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я

До попереднього розділу: “Приватна мова” та феноменологічні поняття

Нагель пише:

“Ми маємо добрі підстави вважати, що психічне є надсупровідним щодо фізичного – тобто, що не існує жодної психічної відмінності без фізичної відмінності. Але чистий, непояснений надсупровід не є вирішенням, а лише є ознакою чогось фундаментального, чого ми не знаємо. Ми не можемо розглядати чистий надсупровід як кінець історії, оскільки це означало б, що фізичне робить необхідним психічне, але немає ніякої відповіді на питання, яким чином воно це робить. Але мусить бути це “яким чином” і наше завдання – його зрозуміти.”

Це твердження має дві серйозні вади; причому обидві вони добре роз’яснені Чалмерсом:

1) Йому бракує принципово важливого розрізнення щодо надсупроводу й необхідності – розрізнення логічного та природного (каузального) їх різновидів. Це розрізнення принципово важливе, оскільки якби свідомість логічно надсупроводжувала фізичні процеси в мозку (певні стани свідомості є логічно необхідними за наявності певних фізичних станів, оскільки це одне й те ж саме, описане в різних термінах), то це означало б істинність матеріалізму (фізикалізму); натомість, якщо свідомість природно (каузально) надсупроводжує фізичні процеси в мозку (певні фізичні процеси в мозку спричинюють певні стани свідомості), то це означає істинність дуалізму.

2) Хибне наполягання на тому, що мусить бути це “яким чином”. Ми вже обговорювали це питання у розділі 7. Цікаво те, що Чалмерс у “Свідомій психіці” також дав ясну й вичерпну відповідь, але Нагель її чомусь ніби не помітив:

“Час від часу можна почути … заперечення проти дуалізму, яке полягає в тому, що він не може пояснити, як фізичне та нефізичне взаємодіють. Але на це питання є проста відповідь на основі концепції природного надсупроводу: вони взаємодіють завдяки психофізичним законам. Існує система законів, яка забезпечує супроводження певної фізичної конфігурації даним суб’єктивним переживанням, точно так само, як є закони, завдяки яким даний фізичний об’єкт у певний спосіб гравітаційно впливає на інші. Можуть заперечити, що це не говорить нам, яким є зв’язок , або яким чином фізична конфігурація викликає суб’єктивне переживання. Але пошук такого зв’язку є помилковим. Навіть у випадку фундаментальних фізичних законів, ми не можемо знайти “зв’язку”, який виконує цю працю. Речі просто відбуваються у відповідності з законом; за певною межею марно запитувати "яким чином".”

До наступного розділу: Логічна можливість феноменологічних зомбі

Примітки:

1. Nagel T. Conceiving the Impossible and the Mind-Body Problem.

2. йдеться про той самий пошук зв’язуючої ланки, який ми обговорювали, розглядаючи теорію К.Мак-Гіна

3. Chalmers D. The Conscious Mind. − р.170.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии