А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Україні потрібна Рада з питань етнополітики при Президентові України

'УкраїніВиступ народного депутата України Володимира Марущенко (партія Християнсько-Демократичний Союз) під час парламентських слухань «Етнонаціональна політика України» 11 січня 2012.

Шановний Миколо Володимировичу! Шановні учасники слухань!

8 квітня 2011 року депутатською групою «Право вибору» було проведено зустріч з керівниками і представниками всеукраїнських організацій національних меншин, на якій було обговорено низку проблемних питань забезпечення прав і інтересів національних спільнот України.

Дискусія, що відбулась під час згаданої зустрічі, засвідчила необхідність, враховуючи усю важливість сфери етнополітики, проведення обговорення таких питань на більш високому та комплексному рівні, яким є формат парламентських слухань.

Хочу подякувати Олегу Олександровичу Зарубінському і всім представникам Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за те, що підтримали нашу пропозицію, яка вподальшому була cхвалена і більшістю Верховної Ради України.

На нашу думку, проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питань етнонаціональної політики за участі представників органів державної влади, громадських організацій національних меншин, провідних наукових установ дозволить провести фахову дискусію з порушених питань, зробити аналіз нинішнього стану реалізації етнополітики в Україні, намітити подальші кроки у напрямку розвитку діалогу між державою та національними громадами України, а також сприятиме формуванню державної політики у визначеній сфері на подальший період з урахуванням необхідності забезпечення прав представників національних меншин і суспільної злагоди в нашій країні.

Питання регулювання етнонаціональних відносин і захист прав національних меншин є важливою складовою державної політики України.

За двадцять років своєї незалежності Україна накопичила значний досвід у сфері задоволення етнічної, мовної, культурної, релігійної самобутності національних меншин.

Відзначаючи позитивні здобутки української держави у сфері етнополітики, водночас важливим є і виокремлення нагальних питань подальшого розвитку вказаної сфери.

Зокрема, актуальним завданням залишається гармонізація відносин між українською нацією та національними громадами.

Як зазначено у Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір», національна приналежність громадян України має бути сформована насамперед на засадах спільного громадянства, утвердженні громадянських свобод, побудові консолідованої демократії, створенні умов для повноцінного та гармонійного розвитку культур національних меншин і корінних народів.

Як зауважує Президент, застосування ефективних механізмів консолідації усіх етнічних складових українського суспільства є необхідною умовою для успішного розвитку України, а держава має вибудувати концепцію етнополітики, орієнтовану на демократичні європейські цінності, здатну адекватно й ефективно реагувати на зміни в етнополітичній ситуації.

Це, в свою чергу, викликає необхідність налагодження сталого діалогу між державними інституціями різного рівня та національними громадами.

В цьому контексті хотів би відзначити, що, на наш погляд, основною проблемою нинішнього стану реалізації державної етнополітики є як раз відсутність діалогу між державою і національними спільнотами.

Показником цього, зокрема, є і ліквідація Ради з питань етнополітики при Президенті України та Державного комітету України у справах національностей і релігій, який був спеціально уповноваженим державним органом, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин.

Хотів би наголосити, що не приділяючи належної уваги питанням міжнаціональних відносин, ми ризикуємо нашим спільним надбанням – стабільністю і безконфліктністю у міжнаціональних стосунках.

Відтак є необхідною активізація такого діалогу, чому має сприяти і наша сьогоднішня дискусія, а також і відновлення дорадчо-консультаційного органу з питань етнополітики при Президентові України та посилення організаційно-інституційного забезпечення реалізації політики держави у зазначеній сфері, на чому, зокрема, наголошується і в проекті рекомендацій слухань.

Хотів би відзначити, що хоча Верховною Радою України в попередні роки проводились парламентські слухання з проблематики закордонних українців, облаштування колишніх депортованих за національною ознакою, проте парламентські слухання, що ставлять перед собою за мету аналіз усього комплексу формування та реалізації державної етнонаціональної політики, відбуваються за двадцять років вперше.

На наше переконання, як ініціаторів слухань, такий представницький формат потрібен не лише для обговорення наявних проблем, але для спільного пошуку шляхів їх розв’язання та налагодження подальшої ефективної роботи.

Сподіваюсь, що такий підхід поділяють і присутні представники органів державної влади.

В цьому контексті закликаю усіх вас, шановні учасники парламентських слухань, до активного обговорення проекту рекомендацій наших слухань, до того, щоб ми змогли спільно виробити певний дороговказ для подальшого формування та забезпечення реалізації етнополітики в Україні.

Дякую за увагу.

1 коментарі

Кулик Олег 3 марта 2012 10:28
Володя. Точно потрібна така рада Президенту!!! !!! Щоб нах... її не слухати!!! Ха-ха-ха. Приколіст ти. У нас же держава з ПОТРІЙНОЮ мораллю!!!!! Думаємо (не всі) одне, говоримо друге, а робимо третє. Причому це третє - найгірше!!! Напевно тому і тушкуємося так часто! Чи ні?
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии