Цінності Християнської Демократії


'ЦінностіАвтор: Норберт Нойгауз

Переклад з німецької: Norbert Neuhaus. Werte Der
christlichen Demokratie

Книга відомого німецького автора аналізує консервативні
цінності суспільства в сучасному політичному житті та
питання співіснування традиційної моралі та практичної
політики.

Розглядаються різні точки зору на фундаментальні
проблеми сучасного суспільства


ЗМІСТ

Вступ

Що таке політика?

Екскурс: істина

Екскурс: світобачення по відношенню до ідеології

Чи існує взагалі християнська політика?

Екскурс: християнська віра і політика

Християнська антропологія

Свобода

Принцип субсидіарності – це право і водночас завдання

Солідарність – головний принцип християнського соціального вчення

Соціальна держава: принципи – межі – можливості (Манфред Шпікер)

Управлінські чесноти менеджера у сучасному підприємництві. Про відношення між етикою і естетикою в ідеалі (Альберто Гіль)

Чому християнин повинен ангажувати себе у суспільстві та політиці?

Терпимість

Загальне благо

Сталий розвиток

Соціальна ринкова економіка

Глобалізація

Корупція – причина бідності і тривалої недорозвинутості

Підприємець – неодмінна рушійна сила економіки

Власність

Значення і сутність праці

0 комментариев