Методи регулювання громадсько-політичної поведінки великих груп населення

До попереднього розділу: Фактори, що визначають податлівість людини психологічним маніпуляціям

Теоретичний аналіз механізмів формування великих груп й досвід управління процесами, які розвертаються в них, може до деякої міри допомогти контролювати їх громадсько-політичну поведінку . Як говорив Сунь-Цзи: «Вершина мистецтва – це не виграти сто битв, а, навпаки, скорити ворожу армію без бою». При рішенні проблем контролю над поведінкою великої групи людей постає складне завдання, яке складається принаймні з двох компонентів:

- ініціювати розуміння учасниками групи результатів своїх дій, повернути їм втрачене почуття самоконтролю й відповідальності за свої вчинки;

- запобігти формуванню натовпу або сприяти елімінації натовпу який вже виник.

Тут ефективними можуть виявитися наступні засоби:

- розсіювання уваги індивідів, які становлять велику групу. Як тільки увага учасників великої групи, які зібралися одночасно в одному місці, виявляється розподіленоюм між декількома об’єктами, одразу ж здійснюється диференціація їхньої думок, утворяться окремі малі групи людей, які підтримують ту або іншу думку. У цьому випадку подавлені колективною свідомістю риси індивідів пробуджуються, у результаті чого кожна людина починає регулювати свою поведінку;

- оголошення про те, ніби «здійснюється відеозйомка». Це є спонукальною причиною активізації усвідомленої регуляції поведінки кожного з учасників;

- звертання до учасників зібрання з відповідним закликом із виголошенням конкретних прізвищ та імен, найпоширеніших у даній місцевості. При цьому на названих учасників зібрання (збіг імен, прізвищ) діє той же механізм усвідомлення регуляції поведінки, що був описаний раніше;

- застосування заходів щодо зменшення комунікаційних можливостей в групі (відволікання уваги учасників за аудіо- відеозасобів тощо).

До наступного розділу: Індикатори маніпуляцій

Примітки:

1. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Психология толпы Социальная психология. Учебное пособие. Серия «Высшее образование» Москва-Новосибирск, 2001.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии