А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Демократія і верховенство права


Християнська демократія. Історія та сучасність

До попереднього розділу: Демократія як досягнення

Християнська демократія прагне до суспільства, у процесах якого кожен громадянин матиме можливість брати активну участь. CDA переконана, що лише за демократичного правління люди мають змогу виражати свою причетність до керівництва державою. Демократія пропонує громадянам і державі основу для взаємної корекції та спільного пошуку значення закону у здійсненні фактичної державної політики. Широка участь у демократичному процесі надає культурним меншинам більші можливості зробити свій внесок у діалог і процес прийняття рішень. Нарешті, процес демократичного прийняття рішень уможливлює консенсус щодо організаційних проблем суспільства. Таким чином виникає соціальний базис для необхідних суспільних рішень.

Робота політичних діячів полягає в тому, щоб в активному спілкуванні з виборцями розробити політику, що відповідає вимогам суспільства справедливості. Політичні партії, розробляючи стратегію свого руху, повинні демонструвати виборцям, яких заходів вони вживають у процесі своєї діяльності та який зв’язок це має з їхнім політичним кредо. Політика партії може стати зрозумілою лише тоді, коли не уникатиме оцінки пересічного виборця. Природньо, далеко не завжди можна дати вичерпну відповідь на болючі питання сьогодення, але політика з чітким зрозумілим профілем ніколи не задовольняється приховуванням та перекручуванням фактів або демонстрацією почуття безсилля.

Політичні партії повинні стимулювати залучення громадян до демократичних процесів, що передбачає дещо більше, аніж просто періодичні візити до виборчих дільниць. Партії мають забезпечувати демократичний устрій своєї внутрішньої організації, вживаючи заходів проти формування закритих партійних еліт. Широке застосування освіти і навчання управлінню є важливими елементами цього процесу.

Політика живе задля громадськості і тому мусить мати чітке уявлення про законні інтереси громадян. Лише в цьому разі виборець може оцінювати наслідки політичної діяльності та порівнювати її зі своїми власними уявленнями. Якщо політичні діячі не спроможні цього дотримуватись, вони неминуче втрачають свій авторитет. У цьому разі громадянин розцінює їхню діяльність як звичайний вияв приватного інтересу і зв’язок з виборцями неминуче розривається. Як наслідок, політика самостійно сприяє підриву основ демократії і правової держави.

Демократія і верховенство права потребує громадського внеску, який у свою чергу повинен стимулюватись державою. Життєво важливо, щоб громадяни мали змогу брати активну участь у суспільних процесах шляхом створення власних організацій. Освіта повинна забезпечити молодим людям можливість робити їхній власний внесок у розвиток суспільних процесів, що передбачає надання державою уваги історії та політології.

Для всеосяжного застосування демократії необхідним є внесок культурних меншин у суспільний розвиток. Це вимагає надання достатніх можливостей для постійно проживаючих на певній території людей, які прибули з інших країн і набули громадянства Нідерландів. Знання голландської мови, природньо, є обов’язковою передумовою.

До наступного розділу: Ключові функції держави

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии