А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Місія політики


Християнська демократія. Історія та сучасність

До попереднього розділу: Можливості для світового культурного розвитку

Перехід до наступного тисячоліття характеризуватиметься великими перетвореннями. Кожний, хто замислюється над даним питанням, усвідомлює всю важливість політичної діяльності в цьому процесі. Справедливість, диференційована відповідальність, солідарність і служіння суспільству залишаються основними принципами політики CDA.

1) Нідерланди повинні передати демократичну спадщину майбутнім поколінням, що досягається лише довірою до держави та виробленням зрозумілої політики. У суспільстві, в якому існують значні розбіжності у поглядах на етичні питання, влада повинна використовуватися на користь людської гідності та моральної цілісності.

2) Вимагає уваги фундаментальна реформа економіки, яка б поєднала економічне зростання із збільшенням кількості робочих місць та збереженням навколишнього середовища.

3) Кожний, хто проживає і працює в Нідерландах, заслуговує на власну безпечну оселю. Також необхідним є створення можливостей для багатогранної передачі норм і цінностей, що протистоятиме відчуженню, нетерпимості та комерціалізації.

Усі ці питання мають чітко виражений європейський вимір. Перед Європою постає необхідність оформлення власної політичної структури відповідно до вимог справедливості. Вона має завдання захистити своїх громадян від міжнародної організованої злочинності та створити достатньо життєдіяльного простору для народів, які всупереч їхньому бажанню були позбавлені свого законного місця у спільному європейському домі протягом більш ніж сорокарічного періоду. Єдність покликана підвищити економічну потужність усіх частин Європи, як у межах Європейського Союзу, так і поза ним, всупереч тенденціям маргіналізації, зубожіння та напруженості в міждержавних стосунках.

4) Слід докласти максимум зусиль, щоб економічний розвиток не призводив до незворотного руйнування навколишнього середовища, а, навпаки, служив би для його відновлення та демонстрації солідарності. Європейська єдність зміцнюється завдяки єдності фундаментальних цінностей, одним із елементів якої є філософська, мовна та культурна розмаїтість.

5) Шлях побудови Єдиної Європи визначає її роль у світовому співтоваристві. Провідну позицію посідає створення ефективних можливостей для збереження миру перед загрозою виникнення нових широкомасштабних конфліктів і масових порушень прав людини. Міжнародний економічний порядок важливий не лише для економічного зростання, – існування всесвітньої структури необхідне для того, щоб захистити людську особистість та забезпечити повагу до людської гідності. Це повинно стати найкращою зброєю проти країн, що нехтують збереженням навколишнього середовища, послаблюючи тим самим ефективність діяльності інших у цьому напрямку.

6) У майбутньому світ постане перед зростаючою взаємозалежністю націй. У цьому розрізі виникає гостра необхідність діалогу між релігійними та філософськими течіями стосовно моральної системи та основних принципів цивілізації, які в майбутньому характеризуватимуть світовий порядок.

7) Усі ці події вимагають фундаментального переосмислення місця людини, її гідності та покликання у світовій системі цінностей. Глобальні перетворення вимагають дещо більше, аніж простого прагматизму, – основоположні принципи справедливості, диференційованої відповідальності, солідарності та служіння суспільству повинні стати дороговказами на шляху до наступного тисячоліття. Підтримуючи переконання, що існує життєвий зв’язок між державою та особою, CDA вважає, що жоден людський індивідуум не повинен іти цим шляхом у самотності. Тільки разом люди спроможні на великі звершення, що стосується як невеличкого колективу, так і світової спільноти. Відповідальне суспільство закликає людей, соціальні групи та державу робити посильний внесок у процес його розвитку.

8) Перед політикою відповідальності постає необхідність надання людям якомога ширшої можливості брати участь у процесах становлення демократичної Європи, що керується справедливістю та солідарністю. Наприкінці двадцятого сторіччя людина здобула незнані досі можливості та безпрецедентну владу, що принесло їй неабияку користь. Але разом з тим, вперше за всю історію, людство перебуває у становищі, коли має реальну змогу повернути створений світ назад до хаосу.

Ці широкі можливості та безпрецедентна влада потребують відповідального з ними поводження і саме в забезпеченні цього полягає місія політики подальших років. Той, хто має серйозне розуміння цієї місії, хто бажає здійснити значні перетворення в майбутньому, хто бажає відповісти на ключові питання Євангелія, розуміє, наскільки важливим чинником в життєдіяльності суспільства виступає політична сфера.

Існує потреба у відновленні соціального та політичного стимулу і дана Основна Програма має на меті зробити свій внесок до цього процесу. Це – шлях, який був започаткований у переконанні, що на кожному повороті історії існують люди, які з гідністю приймають виклик часу.

До наступного розділу: Перелік використаних джерел

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии