А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Основи та базові принципи


Християнська демократія. Історія та сучасність

До попереднього розділу: Християнська демократія на новому етапі

CDA відшукала свій самобутній шлях завдяки процесові осмислення ролі Євангелія в політичній діяльності. Необхідність продовження та розвитку даного процесу знову стає актуальним. У світлі глибоких докорінних змін, які зазнає Європа в цей час, п’ять суспільних категорій заслуговують на окрему увагу: демократія, безпека, соціальний захист, навколишнє середовище і культура. Справедливість, відповідальність, солідарність і служіння суспільству є основними дороговказами, якими керується CDA на шляху здійснення своєї політичної програми.

Забезпечення демократії є постійнодіючим процесом. У демократичних країнах (Нідерланди цьому не виняток) загрозою повноцінному розвитку політичного процесу часто є байдужість та недовіра з боку населення. У наднаціональних структурах, таких, як Європейський Союз, демократичне спрямування часто є недостатнім. Беручи це до уваги, демократія повинна використовувати владу для того, щоб приймати рішення, що також задовольняли б інтереси т. зв. “невиборців”: наступних поколінь і націй поза Європою. Демократія ніколи не гарантувала постійності і спокуса диктатури ще не зникла остаточно. У країнах, де демократія щойно реалізувалася в політичній системі, це питання є досить болючим, завдяки матеріальним, соціальним або культурним нестаткам.

Безпека необхідна для збереження людської гідності. Прорив у біотехнології, всі наслідки якого врахувати досить складно, наділив людей безпрецедентною силою для втручання у процес творення, яка, однак, може бути використана не лише з добрими намірами. Безпека передбачає дотримання законності, але громадяни не завжди відчувають себе в безпеці у своєму щоденному оточенні. На жаль, цьому сприяє зникнення європейських внутрішніх кордонів, що полегшує інтернаціоналізацію злочинності. Через зміну розкладу сил після завершення “холодної війни” між супердержавами, виникають регіональні центри протистоянь.

У Нідерландах зараз спостерігаються нові диспропорції між бідністю та добробутом. Матеріальна бідність, як правило, означає як соціальну так і культурну ізольованість від суспільства. З іншого боку, навпаки – соціокультурні відмінності можуть призводити до бідності та ізоляції. Так само на рівні Європейського Союзу соціальний аспект суспільства потребує посиленої уваги з боку держав-членів ЄС, в той час як поза цією групою країни Центральної та Східної Європи і країни, що розвиваються, справедливо претендують на свою частку світового добробуту. Бідність у державах, в яких домінує “розгнузданий капіталізм”, неприпустимо залишати без уваги.

Експлуатація природних ресурсів у щільно населеній Голландії сягає значних масштабів, у зв’язку з чим постає гостра необхідність зменшення споживання енергії та сировини. Захист навколишнього середовища є колективним завданням громадян, підприємців та уряду. Саме тому, виходячи з інтересів доцільного використання природного середовища, CDA обирає екологічно орієнтовану ринкову економіку – у Нідерландах, Європі та всьому світі, що протистоїть гострим екологічним проблемам сьогодення, таким як порушення озонового шару, постійне виснаження природних ресурсів, “парниковий ефект” та ін.

CDA прагне до культури відповідального суспільства. У Нідерландах культура перебуває в стані жорсткої трансформації. Люди, ставши заможнішими та краще інформованими, прагнуть долучитися до суспільних процесів, що є досягненням і ризиком водночас, оскільки ігнорування суспільством норм та цінностей в даній ситуації є, як ніколи, реальним. Прагнення відчути свою значимість у ціннісних орієнтаціях суспільства та присвятити себе цьому суспільству стає для людей дедалі важчим для реалізації завданням. Внаслідок домінуючих позицій держави та комерціалізму, культура відповідального суспільства зазнає відчутних втрат.

Отже, CDA вбачає демократію, безпеку, соціальний захист, уважне ставлення до навколишнього середовища та відчуття відповідальності найбільш важливими чинниками суспільства майбутнього, що, в свою чергу, потребує активного громадянства.

До наступного розділу: Демократія як досягнення

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии