А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Використана Література

До попередньої глави: Порівняльний аналіз державної політики України і Російської Федерації щодо козацтва


1. Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1237 [Електронний ресурс] / Розпорядження №1627-р від 11.08.2010. Кабінет Міністрів України – Режим доступу – http://uapravo.net/akty/postanovi-osnovni/akt8tfsr5y.html.

2. Лободаєв В.М. Українське Вільне козацтво (1917 - 1918 рр.). Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01/ В.М. Лободаєв. – К. : . Нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2001. – 20 с.

3. Горобець В.М. Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Росією та Річчю Посполитою (1654 - 1665 рр.). Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / В.М. Горобець. – К. : НАН України. Ін-т історії України., 2002. – 34 с.

4. Лепявко С.А. Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 – 1595 рр.). Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / С.А. Лепявко. – К. : НАН України. Ін-т історії України., 2000. – 35 с.

5. Панько І.М. Апарат управління Запорізьклї Січі (середина XVІ ст.). Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.01 / І.М. Панько. – Львів : Львівський нац. універ. ім. І. Франка, 2000. – 20 с.

6. Задунайський В.В. Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу. Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / В.В. Задунайський. – Донецьк : Дон. нац. універ., 2007. – 36 с.

7. Аржевітін С. Про сучасне українське казацтво [Електронний ресурс] / Станіслав Аржевітін – Режим доступу – http://www.arzhevitin.ua/cossack/ukrainian_cossacks.

8. Основные положения концепции государственной политики по отношению к казачеству: Пост. Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 355 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 3. – Ст. 210.

9. Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Российской Федерации – Режим доступа – http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/203446.shtml.

10. Декларация казачества России [Электронный ресурс] / Всероссийский Союз Козаков – Режим доступа – http://www.nasledie.ru/oborg/2_18/0119/01.htm.

11. Казаки [Електронній ресурс] / Википедия – Режим доступа – http://ru.wikipedia.org/wiki/Казаки.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии