А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Список використаних джерел (Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку)

Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку

До попереднього розділу: Замість висновків

1. Антипович О. Шанс для свободи –http://www.vgolos.com.ua/blog/65.html (04.06.2008 р.).

2. Вибори та демократія: Науково-просвітницький журнал / Інститут виборчого права Національного університету «Києво-Могилянська академія» – http://www.eli.org.ua/files/magazine_file_12.pdf.

3. Гончарук В.П. Особливості трансформації виборчої системи сучасної України. Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.П. Гончарук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 16 с.

4. Громадська думка // Новини – http://www.aratta.org.ua/news_ua.php?division=46

5. Громадська думка на межі 2007–2008 рр.: оцінка року, що минає, та погляд у майбутнє – http://www.smc.org.ua/monit. (27.12.2007 р.).

6. Декларація незалежності США // Вікіпедія – http://uk.wikipedia.org.

7. Історія розвитку демократії та становлення демократії сучасної держави – http://book.li.org.ua/ua/map/r14/141/. (09.10.2006).

8. Ксенофонт. Киропедия. – М.: Наука. 1976, – 336 с. – С. 113.

9. Куліш П. Чорна рада. – К.: Фоліо. – 288 с. – С. 235.

10. Малкіна Г.М. Взаємодія виборчої і партійної системи: світовий досвід і проблеми України. Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Г.М. Малкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 18 с.

11. Паламарчук М. О. Механізми фіксації волевиявлення народу: проблеми взаємодії – http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=s-pp1&issue=2006_1. (1.08.2008 р.)

12. Парето В. Компендиум по общей социологии / Перев.: А.А.Зотов (ориг.: итальянский). – М.: ГУ ВШЭ, 2008, – 512 с.

13. Погорілко В.Ф. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України. – 2001. – № 8. – С. 26-32.

14. Погорілко В.Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 248 с.

15. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко. За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Генеза, 2004. – 736 с. – С. 377.

16. Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 2008 рік – http://www.president.gov.ua/news/9941.html. (16.05.2008 р.).

17. Революція // Вікіпедія – http://uk.wikipedia.org/wiki.

18. Ставнійчук М.І. Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / М.І.Ставнійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 16 с.

19. Стус В. Маніфест прямої демократії // День – http://www.day.kiev.ua/196145/ . (09.02.2008 р.).

20. Стус В., Константинова І. Коли буде наступний Майдан? –http://www.day.kiev.ua/173336/. (02.12.2006 р.).

21. Толстоухов А. Філософія демократії. – К.: Новий друк, 2005. – 160 с. – С. 57.

22. Трухманов В. Світовий досвід електронної демократії // Фабрика законотворчості – http://www.democracy.com.ua/ua/wg/39/material/953/. (04.08.2008 р.).

23. Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 В.Л. Федоренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17 с.

24. Фонд «Демократичні ініціативи». Євроатлантичні цінності – одвічні цінності українського народу – http://dif.org.ua/ua/europe/yasnyky/ya10 (28.06.2008 р.)

25. Хаврук І.А. Референдуми в перехідних демократіях (на прикладі України, Білорусі та Росії): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / І.А. Хаврук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с.

26. Шаповал В.М.. Сучасний конституціоналізм: Монографія / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер: Салком, 2005. - 559 с.

27. Шиманський О. Пряма демократія. Швейцарський стиль // Україна молода – http://www.umoloda.kiev.ua/number/1179/186/41969/. (05.06.2008 р.).

28. Шкурат І.В. Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект). Автореф. дис... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / І.В. Шкурат; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2002. – 20 с.

29. Юшков Є. С. Питання про Віче – http://litopys.org.ua/yushkov2/yush20.htm. (29.07.2008 р.)

30. A New Agenda for e-Democracy, Papers of Oxford Internet Institute Symposium, University of Oxford – 7 May 2004.

31. C. W. Blackwell Athenian Democracy: a brief overview // C. W. Blackwell Classical Athenian Democracy – STOA, 2003.

32. Steven Cliff Democracy is Online 2.0 – http://www.publicus.net, 2000. (28.07.2008 р.)

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии