А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Корупція в Україні. Вступ

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії

«На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є: ...поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності...»
Закон України «Про основи національної безпеки»
від 15 грудня 2005 року N 3200-IVКорупція є невід’ємним атрибутом будь – якої держави, вона завжди присутня там, де існує публічна влада. Жодна з країн світу не має повного імунітету від корупції – вони відрізняються лише її обсягами, характером її проявів та маcштабом впливу на соціально – економічну та політичну ситуації. У тих країнах, де корупція поширена значною мірою, вона із соціальної аномалії перетворюється на правило і виступає звичним засобом вирішення проблем, стає нормою функціонування влади і способом життя значної частини членів суспільства. В країнах, де вона зустрічається порівняно рідко, корупція у громадській свідомості асоціюється з великим злом для держави та її громадян і не справляє суттєвого впливу на суспільне життя.

Корупція здатна протидіяти ефективному розвитку економіки держави та громадянського суспільства, які перебувають на етапі становлення. Вона є однією із основних причин політичної і соціальної нестабільності в Україні, на що неодноразово зверталася увага у виступах Президента України, керівників Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України.

Корупція спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя українського суспільства, є серйозною перепоною для реформ в економіці, гальмує становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню інвестицій та становить загрозу національній безпеці України.

Корупція має загальнонаціональний системний характер і справляє значний вплив на українську політику, економіку та інші сфери суспільного життя. Висока вартість життя та низький рівень правової і політичної культури в Україні обумовлюють поширення корупції як соціального явища. Вона є найсуттєвішою причиною падіння рівня суспільної довіри до всіх інституцій державної влади.

Проблеми ефективної протидії корупції хвилюють українську та світову наукову спільноту. Провідні наукові установи України тривалий час досліджують корупцію в Україні не лише як певний вид злочинної діяльності, а як соціальне явище, що має складну природу й особливу динаміку розвитку. Протягом останніх років науковці відмічають, що сучасна державна влада почала здійснювати активні кроки на шляху протидії корупції в Україні, хоча в цілому державна антикорупційна політика досі не набула ознак комплексності й системності.

Проблеми формування та реалізації державної політики у сфері протидії корупції в Україні вивчаються аналітичними центрами, зокрема Агентством Стратегічних Досліджень, Центром економічних та політичних досліджень імені О.Разумкова, Інститутом конкурентного суспільства, Фондом місцевої демократії тощо. Не залишилися ці проблеми й поза увагою міжнародної наукової спільноти.

Так наприклад, згідно з Індексом сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International, Україна у 2009 р. посіла 146 місце із 180 (разом з Росією, Камеруном, Кенією, Зімбабве тощо),
у 2008 р. — 134 місце (із 180),
у 2007 р. — 118 (із 179),
у 2006 р. — 99 (із 163),
у 2005 р. — 107 (із 158).

До наступного розділу: Корупція як загроза національній безпеці та демократії в Україні

Примітки:

1. Стеценко С.Г., Ткаченко О.В. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія / С.Г.Стеценко, О.В.Ткаченко. – К.: Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 2008. – С.9.

2. Щорічні звіти Тransparency Іnternational

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии