А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Виявлення політичної волі реально протидіяти корупції

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії

До попереднього розділу: Пріоритети державної політики України у сфері протидії корупції

В нашій державі неодноразово організовувались антикорупційні кампанії, які в основному зво¬дились до виголошення гучних гасел про необхідність боротьби з корупцією, прийняття "суворих" програм, постанов і указів, проведення показових нарад на найвищому рівні тощо. Однак відчутних результатів такого роду заходи не дали і дати не могли. Більше того, масштаби корупції збільшились, її дія розповсюдилась фактично на весь державний апарат, а це у свою чергу негативно відбилось на всіх сферах соціального життя.

Така ситуація значною мірою стала наслідком того, що боротьба з корупцією здійснювалась безсистемно, за відсутності стратегії запобігання і протидії корупції. Через що головні зусилля витрачались на реагування на окремі корупційні прояви, а не на усунення причин і умов, що сприяють їм. Ситуацію у сфері боротьби з корупцією можна змінити на краще за умови, якщо діяльність державних органів по запобіганню та протидії корупції буде здійснюватись системно, комплексно на основі науково обґрунтованих концептуальних підходів. До ключових питань у цій сфері, які потребують нагального вирішення на підставі глибокого наукового обґрунтування, слід віднести, перш за все, такі:

Виявлення політичної волі реально протидіяти корупції.

Зарубіжні дослідники розуміють під політичною волею демонст-рований достовірний намір лідерів держави протидіяти корупції на систематичній основі. Політична воля у будь-якій країні, а особливо за ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, є вирішальним чинником ефективної протидії корупції. Слід визнати той факт, що боротьба з корупцією - це передусім політична справа. За великим рахунком, боротьба з корупцією - проблема не правоохоронних органів, а політичного керівництва держави. Ставлення перших осіб держави до цієї проблеми визначає суть здійснюваних у державі антикорупційних заходів. За відсутності політичної волі найдосконаліше антикорупційне законодавство приречене на декларативне існування, а діяльність елітних спеціальних правоохоронних структур - на імітацію боротьби з корупцією.

До наступного розділу: Розуміння сутності корупції як комплексного соціального явища

Примітки:

1. Мельник М.І. Наукове забезпечення антикорупційної діяльності в органах державної влади

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии