А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Розуміння сутності корупції як комплексного соціального явища

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії

До попереднього розділу: Виявлення політичної волі реально протидіяти корупції

Розробка і реалізація стратегії запобігання і протидії корупції повинна базуватися на комплексному баченні сутності корупції. Цей момент є надзвичайно важливим, оскільки без розуміння сутності корупції неможливо визначити реальні цілі боротьби й адекватні засоби їх досягнення. На сьогодні юридичні наука і практика не виробили чітких критеріїв визначення корупції. Визначення поняття "корупція", яке міститься у ст. 1 Закону України "Про боротьбу з корупцією", не повною мірою відображає суть вказаної категорії і може бути застосоване лише у контексті цього Закону. Визначаючи поняття корупції, варто виходити з таких важливих моментів:

По-перше, з того, що корупція це – комлексне соціальне явище, а не просто конкретне суспільно небезпечне діяння. Корупція – це явище, притаманне усім державам світу, це невід'ємний атрибут публічної влади. Відмінність різних держав у цьому плані полягає не у наявності чи відсутності корупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних проявів, впливу корупції на соціальні, економічні та політичні процеси.

По-друге, у правовому сенсі корупція - це збірне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов'язаних правопорушень (кримінально-правових, адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових). Реально ці правопорушення мають різні форми. До них, насамперед, відносяться хабарництво, зловживання владою або посадовим становищем та інші посадові злочини, які вчиняються для задоволення корисливих та інших особистих інтересів чи інтересів третіх осіб.

До наступного розділу: З’ясування причин та умов поширення корупції

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии