А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

З’ясування причин та умов поширення корупції

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії

До попереднього розділу: Розуміння сутності корупції як комплексного соціального явища

Ефективне запобігання та протидія корупції неможливі без з'ясування її соціальних передумов, причин та засобів вчинення корупційних діянь. На науковому рівні має бути доведено існування соціальних передумов корупції, які: властиві усім державам; притаманні певним типам країн (наприклад, країнам перехідного типу); пов'язані з особливостями суспільних відносин конкретної країни (України). Необхідно дослідити весь комплекс чинників (політичних, економічних, правових, організаційно-управлінських, соціально-психологічних та ін.), які зумовлюють корупційні діяння в нашій державі.

З'ясування зазначених положень дозволить: по-перше, позбутися досить поширеного примітивного підходу в розумінні корупції; по-друге, визначити реальні задачі у сфері протидії корупції; по-третє, визначити дієві заходи щодо запобігання і протидії корупції актуальні саме для України. Все це повинно базуватися на однозначному розумінні того, що корупцію як явище повністю викоренити неможливо. Підривом живильної основи корумпованості державного апарату (вплив на соціальні передумови корупції, причини та умови корупційних діянь, а також застосуванням адміністративних та репресивних заходів щодо конкретних корупціонерів) можна лише зменшити обсяги корупції, змінити характер корупційних проявів, обмежити вплив корупції на соціально-економічні, політичні та інші процеси в суспільстві, мінімізувати наслідки корупційних діянь. Перспективу боротьби з корупцією можна визначити так: корупцію можна і потрібно "лікувати", але "вилікувати" неможливо. Вибір засобів "лікування" залежить від діагнозу "хвороби".

До наступного розділу: Визначення стратегічного напряму боротьби з корупцією

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии