А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя

КАЛЬНИШ Юрій Григорович

Українська Академія державного управління при Президентові України

УДК 35.01:261.7

спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській Академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор
БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович,
Голова Державного комітету України у справах релігій.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, доцент
ШУБА Олексій Васильович,
заступник начальника відділу апарату Верховної Ради України;

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович,
старший науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Провідна установа - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра релігієзнавства
філософського факультету ( м. Київ).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: В.А.Шахов

ЗМІСТ:


Загальна характеристика роботи

Основний зміст

Висновки

Список опублікованих праць за темою дисертації

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии