А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України

КАЛЬНИШ Юрій Григорович

УДК 32.351:303

25.00.01 – теорія та історія державного управління


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління

КИЇВ – 2007

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий консультант – доктор філософських наук, професор
РЕБКАЛО Валерій Андрійович,
Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами.

Офіційні опоненти:
доктор наук з державного управління, професор
ТОКОВЕНКО Валерія Володимирівна,
Київський міжнародний університет, завідувач кафедри соціології та соціального управління;

доктор політичних наук, професор
БЕБИК Валерій Михайлович,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, проректор з інформаційної та аналітичної роботи;

доктор історичних наук, професор
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович,
Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу стратегії розвитку політичної системи та громадянського суспільства.

Провідна установа – Академія муніципального управління, кафедра державного управління та місцевого самоврядування, м. Київ.


Захист відбудеться 17 травня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).

Автореферат розісланий 3 квітня 2007 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради: В.О.Чмига

ЗМІСТ:

Загальна характеристика роботи

Основний зміст дисертації

Висновки

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии