А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Кальниш Юрій Григорович

'КальнишДата народження: 14 березня 1967 року
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: старший науковий співробітник
Державна служба: 4-й ранг державного службовця
Посада: Завідувач кафедри державного управління та політичної аналітики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

Закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «філософія». У 1997 р. здобув кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України, де пізніше навчався в аспірантурі та докторантурі. Захистив кандидатську та докторську дисертації в галузі теорії та історії державного управління.

Протягом 1995-2010 рр. перебував на державній службі, де пройшов шлях від головного спеціаліста Міністерства України у справах національностей, міграції та культів до завідувача відділів стратегій розвитку політичної системи, стратегій розвитку громадянського суспільства та протидії корупції Національного інституту стратегічних досліджень.

З 2001 р. викладає у вищих навчальних закладах. Працював доцентом кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України. Нині – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

Здійснює консультативну та експертну діяльність. Протягом 2004-2011 рр. був заступником голови Експертної ради з державного управління Державної акредитаційної комісії України. Входить до складу вчених рад Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України. Член науково-технічної ради Державного підприємства «Науково-виробничий центр «Пріоритети». Член редакційних колегій наукового журналу «Наукові праці» Чорноморського державного університету ім. Петра Могили та наукового журналу «Ойкумена».

Автор понад 120 наукових праць. Брав участь у багатьох дослідницьких проектах на замовлення різних установ та фондів, серед яких «Становлення та розвиток культури державного управління», «Формування концептуальних засад підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування», «Аналітично-інформаційне забезпечення проблем реформування органів виконавчої влади та підвищення ефективності механізмів державного управління (світовий та вітчизняний досвід)».

Має практичний досвід громадської роботи. Зокрема, у 1990-1994 рр. був депутатом Дарницької районної ради народних депутатів міста Києва, де очолював комісію у справах молоді. З 2011 р. – провідний науковий консультант Агентства стратегічних досліджень.


Друковані роботи Кальниша Ю.Г.:

Козацтво як суб’єкт національного державотворчого процесу: порівняльний аналіз України і Російської Федерації

Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України

Проблеми та перспективи становлення інституту капеланів Збройних Сил України І досвід НАТО

Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя

Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні

Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні

Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку

Формування громадсько-політичної поведінки великих груп населення

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии