Політичний аналіз та державне управління. Висновки

Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні

До попереднього розділу: Парадокси

Викладене дозволяє запропонувати наступні висновки:

1. Сучасна вітчизняна державно-управлінська наука, спираючись на досвід історичних попередників цілком спроможна культивувати власні, оригінальні парадигми теорії і практики політичної аналітики.

2. Існує розбіжність у тлумаченні та застосування дефініції „політичний аналіз” в сучасній політології й теорії державного управління. Під політичним аналізом в державному управлінні ми пропонуємо розуміти три основних компоненти: аналіз сформованої політичної ситуації та проблем (загроз), які вона викликає, прогнозний аналіз щодо її розвитку і поради щодо прийняття компетентних політичних рішень. Також політичний аналіз – це сукупність різних методик, за допомогою яких можливе дослідження конкретних політичних подій і політичної ситуації в цілому, висловлення припущень щодо їх можливого розвитку та прийняття суб’єктами державної влади компетентних політичних рішень.

3. Подібно до кожної наукової парадигми – теорія політичного аналізу в державному управлінні ґрунтується на низці закономірностей і може містити в собі досі не розв’язані парадокси.

4. Автор не вважає наведений у статті виклад концептуальних засад теорії політичної аналітики в державному управлінні завершеним – цей предмет відкрито для наукової полеміки: конструктивної критики і ефективного діалогу.

До наступного розділу: Використана Література

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии