А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні

Автор: Кальниш Юрій Григорович, завідувач кафедри державного управління та політичної аналітики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник.

ЗМІСТ:

Політичний аналіз та державне управління

Теореми

Парадокси

Висновки

Використана Література


Завдання дослідження, результати якого викладено в статті, полягали в тому, щоб здійснити теоретичну демаркацію (розмежування) й тлумачення базових дефініцій політичного аналізу в політології і теорії державного управлінні та сформулювати концептуальні засади (закономірності й парадокси) теорії політичного аналізу в державному управлінні.

Ключові слова: державне управління, політичний аналіз, закономірності, парадокси.

Задания исследования, результаты которого изложены в этой статье, состояли в том, чтобы осуществить теоретическую демаркацию и толкование базовых дефиниций политического анализа в политологии и теории государственного управления, а также сформулировать концептуальные основы теории политического анализа в государственном управлении

Ключевые слова: государственное управление, политический анализ, закономерности, парадоксы.

Tasks of research which results are stated in this article, consisted in carrying out theoretical demarcation and interpretation of base definitions of the political analysis in political science and theories of the public administration, and also to formulate conceptual bases of the theory of the political analysis in the public administration.

Keywords: Public administration, Political analysis, laws, paradoxes.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии